Kampania wrześniowa była decydującym momentem w II wojnie światowej. W 1939 roku, po niemieckim ataku na Polskę, armia niemiecka szybko przeszła do ofensywy i zdobyła większość europejskich krajów. Jednak ostateczne przesądzenie o losach Europy nastąpiło we wrześniu 1939 roku, gdy wojska niemieckie i sowieckie napadły na Polskę z obu stron.

Kampania wrześniowa trwała zaledwie dwa tygodnie i zakończyła się kapitulacją polskich sił zbrojnych. Niemcy i Sowieci podzielili Polskę między siebie i powołali nowe rządy kolaborujące. Tym samym, Kampania Wrześniowa stanowi punkt przełomowy w historii Europy oraz całego świata - stanowić ona bowiem początek okupacji europejskich narodów przez wojska hitlerowskie.

Podczas tego straszliwego konfliktu wielu ludzi heroizowało swoje czyny, aby jakoś ratować swoje narody. Na szczególną uwagę zasługują pamięci ludzi takich jak: Jan Karski - polski emisariusz dowiedziawszy się o Holokauście, Walerian Czarnecki – polski dowódca odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari, czy też Kazimierza Pużaka – legendarnego majora WP, który ostrzeliwujące Niemców wspomagać miał walczace oddziały polskich żołnierzy.

Oprócz postaci historycznych warto również odnotować ważne wydarzenia, ktore miały miejsce podczas Kampanii Wrześniowej: bitwa pod Wizna – pierwsza bitwa obronna organizowana przez polskich żołnierzy; bitwa pod Bzurą – jedna z największych bitew stoczona prze Polske Wojsko; czy też obrona Warszawy – heroiczna obrona stolicy Polski przed inwazja niemiecka.

Przyczyny Kampanii Wrześniowej 1939 roku

Kampania Wrześniowa 1939 roku jest często określana jako początek II wojny światowej. Oficjalnie wybuchła ona 1 września, kiedy to Niemcy rozpoczęły ofensywę na Polskę. Głównymi przyczynami tego inwazji było zarówno pragnienie powrotu do dawnej granicy państwa niemieckiego, jak i potrzeba zdobycia nowego terytorium dla Rzeszy. Poza tym Hitler miał nadzieję, że szybka i bezproblemowa wojna umożliwi mu realizację planu budowy imperium o niemieckich rasowych standardach. Kampanii Wrześniowej towarzyszyła również agresja Związku Radzieckiego na Polskę 17 września. W ten sposób Niemcy i Rosjanie postanowili podzielić miasto między sobą.

Bitwa o Polskę i jej skutki

Kampania wrześniowa, rozpoczęta we wrześniu 1939 r., stanowiła decydujący moment w historii II wojny światowej. Wielka bitwa o Polskę trwała zaledwie kilka tygodni i w jej wyniku Niemcy zajęli cały kraj. Był to jeden z najbardziej traumatycznych okresów dla narodu polskiego – straty ludzkie i materialne były ogromne. Kampania wrześniowa miała dalekosiężne skutki dla Polski – przede wszystkim spowodowała utratę suwerenności państwowej oraz konieczność podporządkowania się okupantom niemieckim. Konflikt pozbawił także społeczeństwo polskie szacunku i praw człowieka, a także doprowadził do masowej emigracji osób uciekających przed represjonującym reżimem hitlerowskim. Bitwa o Polskę stanowi ważny punkt odniesienia dla pamięci narodowej, który nigdy nie może zostać zapomniany.

U Podchorążych Rezerwy to serwis dla miłośników militariów zainteresowanych zarówno historią, jak i współczesnymi wydarzeniami w dziedzinie wojskowości.

www.26puw.pl

[email protected]