Wojsko Polskie ma skomplikowany system stopni wojskowych, a jednym z najważniejszych jest major. Major jest oficerem w Wojsku Polskim, zwykle dowodzącym formacją wielkości batalionu. W związku z tym spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność wojskowa i musi być przygotowany do kierowania dużą liczbą żołnierzy w różnych sytuacjach. W tym artykule przyjrzymy się bliżej roli majora w Wojsku Polskim, jego obowiązkom oraz wymogom, jakie trzeba spełnić, aby nim zostać. Omówimy również różne rodzaje majorów oraz różne stopnie, które mogą być posiadane przez majora w Wojsku Polskim. Pod koniec artykułu, będziesz miał lepsze zrozumienie systemu rang w Wojsku Polskim, jego znaczenia i roli Majora w Wojsku Polskim.

Dyskusja na temat stopnia majora

Zanim przyjrzymy się poszczególnym rodzajom majorów w Wojsku Polskim, powinniśmy najpierw omówić stopień majora. Major to drugi najwyższy stopień w Wojsku Polskim, poprzedzony jedynie stopniem generała. Stopień majora nie jest stopniem stałym, a osiąga się go poprzez awans ze stopnia kapitana (lub w przypadku Sił Powietrznych - dowódcy skrzydła lotniczego). Jako taki, jest to stopień "honorowy", wskazujący na starszeństwo i rangę w organizacji wojskowej. Insygnia majora to trzy szewrony na rękawie, a nad nimi srebrna gwiazda.

Stopień majora jest wyższy od stopnia podpułkownika w Wojsku Polskim, a niższy od stopnia generała. Jednak insygnia majora różnią się od insygniów podpułkownika (tylko szewrony, bez gwiazdy). W przeciwieństwie do insygniów podpułkownika, insygnia majora nie wskazują na gałąź wojska, w której dana osoba posiada ten stopień. Insygnia majora mogą być noszone po obu stronach rękawa munduru.

Obowiązki i odpowiedzialność majora

Teraz, gdy lepiej rozumiemy stopień majora, przyjrzyjmy się bliżej obowiązkom i odpowiedzialności majora w Wojsku Polskim. Jako dowódca formacji wielkości batalionu (zwykle pułku), major jest de facto dowódcą wszystkich żołnierzy w tej jednostce. Jeżeli formacja o wielkości batalionu jest jednostką piechoty, to major jest odpowiedzialny za wyszkolenie żołnierzy w swojej jednostce, a także za ich morale. Jeśli formacja wielkości batalionu jest jednostką pancerną, major jest odpowiedzialny za szkolenie żołnierzy w swojej jednostce, a także za ich morale.

Podobnie jest w przypadku majora w jednostkach artylerii, który odpowiada za wyszkolenie żołnierzy w swojej jednostce, a także za ich morale. Major Wojska Polskiego jest również odpowiedzialny za wyposażenie, wyszkolenie i morale podległych mu jednostek wsparcia.

Wymagania, jakie trzeba spełnić, aby zostać majorem

Aby zostać majorem w Wojsku Polskim, należy najpierw zostać kapitanem. Kapitanowie w Wojsku Polskim są zazwyczaj awansowani bezpośrednio ze stopnia podporucznika. Jeśli nie są awansowani bezpośrednio ze stopnia podporucznika, muszą najpierw służyć w stopniu kapitana, a następnie zostać awansowani na stopień majora.

Jak wspomniano wyżej, stopień majora nie jest stałym stopniem w Wojsku Polskim, a osiąga się go poprzez awans ze stopnia kapitana. Dodatkowo, osoba może zostać majorem tylko wtedy, gdy posiada wyższe wykształcenie. Stopień naukowy nie ma znaczenia, o ile jest to stopień z dziedziny, która jest uważana za "naukową".

U Podchorążych Rezerwy to serwis dla miłośników militariów zainteresowanych zarówno historią, jak i współczesnymi wydarzeniami w dziedzinie wojskowości.

www.26puw.pl

[email protected]