ulan2

101 urodziny Pana kpt. (rtm) Roberta Renke

 

Robert Renke

W imieniu Stowarzyszenia oraz całej Rodziny Pułkowej pragniemy złożyć Panu życzenia wszelkiej pomyślności z okazji urodzin oraz życzyć kolejnych lat w zdrowiu oraz błogosławieństwa Bożego.