ulan2

 

Sztandar jest to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość widomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów. Przypomina mu ona dni chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń.

Józef Piłsudski

 

 

Szanowni Państwo,

 

Minęły dwa lata od powołania Koła Przyjaciół 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich
 im. Jana Karola Chodkiewicza. W naszym przekonaniu nadszedł czas na wyposażenie naszego szwadronu w kopię sztandaru Pułku. Jednakże koszt ponad (5000,00 tyś. zł)  przekracza możliwości finansowe Koła.

 Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z uprzejma prośbą do wszystkich osób dobrej woli, którym tradycje wojskowe a przede wszystkim kawaleryjskie są bliskie,
o wsparcie finansowe naszej inicjatywy.

 Wpłaty (z dopiskiem „sztandar" ) prosimy dokonywać na sup konto: Multi Bank
nr:  47 1140 2017 0000 4702 1294 4500

"Koło Przyjaciół 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich"

 

  Prezes stowarzyszenia

Mariusz Uselis

 

 Pragnę podziekować naszym darczyńcom za wpłaty:

 • STANISŁAWA MOTYKA - KATOWICE
 • JERZY ATLER - POZNAŃ
 • VICTORIA IRENA BORUCKA  - INOWROCŁAW
 • AGNIESZKA ZAJDA - WARSZAWA
 • MALINOWSKI ZDZISŁAW - CZĘSTOCHOWA
 • RÓŻEWICZ - WARSZAWA - OD RODZINY UŁANA STEFANA KRÓLA
 • STANEK ZBIGNIEW - PIRKKALA - FINLANDIA
 • FRANCISZKA WITKOWSKA-MICHNA, MARIUSZ, ANDRZEJ MICHNA - BYDGOSZCZ
 • BANK SPÓŁDZIELCZY W BYDGOSZCZY
 • URZĄD MIEJSKI W BRODNICY - PAN BURMISTRZ JAROSŁAW RADACZ
 • ROBERT RENKE - WARSZAWA
 • MACIEJ MARYNOWSKI - BYDGOSZCZ
 • MIESZKAŃCOM BYDGOSZCZY
 • Wiesława Renke - Kowalska Warszawa
 • Anna Renke
 • Ryszard Bronisz - Gorzów Wielkopolski
 • Sławomir Rusiniak - Sopot
 • KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W SOLCU KUJAWSKIM
 • Leszek Bujak - Bydgoszcz
 • Michał Andrzejewski - Bydgoszcz
 • Łukasz Pawełczyk
 • Marek Pawełczyk
 • Joanna Petrykowska
 • Zbigniew Podsiedlik
 • Zygmunt Półtorak
 • Adrian Repczyński
 • Mariusz Uselis
 • Ewa i Marek Łangowscy
 • Tadeusz Łukaszczyk ksiądz Pułkownik
 • Marcin Żebrowski

 

 

Koło Przyjaciół 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Hetmana Wielkiego Jana Karola Chodkiewicza z siedzibą w Niemczu ul. Pitagorasa 5, 86-032 Niemcz informuje, że w wyniku zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji Nr 1178 z dnia 23.04.2013r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zmienionej decyzją Nr 2362 z dnia 07.08.2013r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zebrano łącznie 12.552,00 zł.

 

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup:

 

-      kopii sztandaru patrona Stowarzyszenia, tj. 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich    
im. Hetmana Wielkiego Jana Karola Chodkiewicza                                               7.600,00zł,

 

-      elementów historycznego wyposażenia kawalerzysty z okresu międzywojennego,
rekwizytów do prowadzenia imprez historycznych, patriotycznych i oświatowych         4.952,00zł.

 

Stowarzyszenie nie poniosło kosztów związanych z przeprowadzoną zbiórką. Całość zebranych ofiar wydatkowano na cele zbiórki.