ulan2

 

W dniu 25 maja 2012 w rocznicę śmierci rtm. Pileckiego odbyło się odsłonięcia w krużgankach klasztoru oo. dominikanów w Poznaniu, Panteonie zasłużonych dla Ojczyzny, tablic upamiętniających dwóch polskich bohaterów narodowych – rtm. Witolda Pileckiego i ppłk. Łukasza Cieplińskiego, zamordowanych z wyroków zbrodniczego, komunistycznego sądu  ludowej Polski.

 Mszę świętą odprawił ks. Marek Jędraszewski.  Po odsłonięciu i poświęceniu tablic bohaterów wspominali uczniowie szkół z Poznania i Kwilcza, następnie zostały złożone kwiaty i znicze.

 

 

thumb_IMG_3213 thumb_IMG_3223 thumb_IMG_3226
thumb_IMG_3236 thumb_IMG_3246 thumb_IMG_3248
thumb_IMG_3251 thumb_IMG_3254 thumb_IMG_3261
thumb_IMG_3272 thumb_IMG_3276 thumb_IMG_3277

 

foto: Wojciech Wieczorek