ulan2

 

 

Antoni Antoniewicz urodził się 2 października 1914 r. Dzieciństwo i młodość spędził w Augustowie, gdzie ojciec był burmistrzem i Białymstoku. W 1937 r. ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu-XIV promocja oficerska, z przydziałem do 16 pułku ułanów.

 

antoniewicz

 

 

W Kampanii Wrześniowej, jako podporucznik, dowodził plutonem w drugim szwadronie pułku, walczącego w składzie Pomorskiej Brygady Kawalerii. Walczył pod Lubiewem, Bukowcem i Grupą, gdzie został ranny. Dostał się do niemieckiej niewoli, przebywał w oflagach w Lubece i Woldenbergu. Po wojnie zamieszkał w Londynie, gdzie bardzo aktywnie włączył się w życie emigracji. Wieloletni prezes Koła 16. Pułku Ułanów, członek Zarządu Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii. Płk. Antoniewicz odznaczony był Krzyżem Walecznych i wieloma innymi odznaczeniami, polskimi i obcymi. Przy każdej sposobności przyjeżdżał do kraju. Odwiedzał Białystok, Bydgoszcz, Grudziądz, Słupsk. Dbał, by tradycje Jego pułku były pielęgnowane i w naszym mieście i w Słupsku, gdzie jeden z batalionów 7. Brygady Obrony Wybrzeża przyjął barwy i tradycje. Był jednym z inicjatorów I Zjazdu Kawalerzystów II RP, a od 1991 r. członkiem Rady Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu . Zmarł 12 sierpnia 2011 r. Pogrzeb odbędzie się 26 sierpnia w Londynie.

 

thumb_IMG_6461 thumb_IMG_6467 thumb_IMG_6471
thumb_IMG_6473 thumb_IMG_6478 thumb_IMG_6490
thumb_IMG_6500 thumb_IMG_6510 thumb_IMG_6512
thumb_IMG_6538 thumb_IMG_6565 thumb_IMG_6601